Welkom op de website van de BGA

Bewonersgroep Arnemuiden

Bewonersgroep Arnemuiden (BGA)

De Bewonersgroep Arnemuiden (BGA) is een vertegenwoordiging van inwoners van Arnemuiden, Kleverskerke en de Buitengebieden. De BGA vindt het belangrijk dat inwoners invloed kunnen uitoefenen op wat er in hun woonomgeving gebeurt. Zij probeert de leefbaarheid in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren; hierbij wordt gedacht aan o.a. woon-en leefomgeving, werk en inkomen, milieu, onderwijs, gezondheid, maatschappelijke en sociale voorzieningen. De BGA streeft ernaar om haar ledenbestand zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de inwoners en respecteert een ieders politieke en religieuze opvattingen of standpunten voor zover deze binnen wettige kaders vallen. De BGA zelf bedrijft geen politiek en neemt geen religieuze standpunten in.


De BGA bestaat uit minimaal zes en maximaal twaalf leden.

De huidige leden zijn:

Jack van Bruggen

Jozias Joosse, penningmeester

Liesbeth Marteijn-de Ridder

Erik Put, secretaris

Henk Schilperoord

Leo Slager, voorzitter


De wijkwethouder is mr. H.M. Bergmann

De wijkmanager is Klara Venema. Zij is te bereiken via k.venema@middelburg.nl


De BGA vergadert iedere 1e donderdagavond van de maand samen met de wijkmanager en een vertegenwoordiger van Politie Zeeland.