1 december 2022

Samenvatting bestuursoverleg en toegekende bewonersaanvragen 1 december 2022

  • Enkele moeders gaan een oudjaarsfeest organiseren. De Gemeente Middelburg, Welzijn Middelburg, maar ook de bewonersgroep zullen financieel bijspringen. Er zal een uitnodiging voor het feest huis aan huis verspreid worden.
  • Er is weer wat nieuw leven omtrent de 24 uurs zorg en het wijknetwerk ingeblazen. Op 8 december is er weer een wijknetwerkbijeenkomst. Zodra er nieuws is zullen wij dat op de website vermelden.
  • Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter.
  • Leo Slager zit zijn laatste vergadering voor een de Burgemeester bedankt hem voor de grote inzet afgelopen jaren. Leo zal nog wel de wijknetwerk en 24 uurs zorg vergadering bijwonen.
  • Volgend bestuursoverleg op 5 januari 2023
  • De muziekvereniging krijgt € 500,00 voor de reparatie en onderhoud van de muziekinstrumenten
  • De organisatie voor het oudejaarsfeest krijgt € 1500,00 en daarnaast nog de onvoorziene kosten vergoed.