13 januari 2022

Besluiten bestuursvergadering 13 januari 2022

  • Voor een nieuw speeltoestel aan de Dokstraat en een nieuwe trampoline bij de Banjaard wachten we actie van de initiatiefnemers af.
  • De aanvraag van Voetbalvereniging Arnemuiden om een bijdrage bewonersbudget van € 950 voor het vervangen van 5 doelnetten wordt toegekend; de oorzaak is het gebruik van jeugd die buitenom verenigingsactiviteiten gebruikmaken van het sportveld en de doelnetten helaas ook gebruiken als klimnet.
  • Uitbreiding 24 uurszorg: het is ons niet gelukt om het overleg hierover nieuw leven in te blazen. We wachten actie af van de partijen die hierover een intentieverklaring hebben opgesteld.
  • Met wijkwethouder burgemeester Bergmann en wethouder Simons hebben we overlegd over de manier waarop wij betrokken worden bij de ontwikkelingen rond Waterpark Veerse Meer en de verbetering van de doorgaande route in de kern, waarvoor de gemeenteraad geld heeft uitgetrokken.