2 februari 2023

* Jos Kouwer heeft de BGA bijgepraat over de plannen om de verkeerssituatie te verbeteren op de Schuttershof. Hij heeft benadrukt dat het op dit moment in een onderzoeksfase bevindt. Het staat ook los van de verkeerssituatie die zou kunnen ontstaan in de toekomst voor wat betreft het Waterpark Veerse Meer.

*Het informatiebord bij de Jumbo zal worden vernieuwd

* Bewonersavond zal waarschijnlijk gecombineerd worden met de Gemeente en de verkeersplannen

* We hebben de wens uitgesproken om wisselend de Boa en de wijkagent uit te nodigen voor het bestuursoverleg.

* De groengroep uit Kleverskerke krijgt een bijdrage van € 250,00 om de dorpsstraat te voorzien van nieuwe plantjes voor de bloembakken