3 maart 2022

Samenvatting bestuursoverleg en toegekende bewonersaanvragen 3 maart 2022

De volgende bijdragen uit het Bewonersbudget worden toegekend:

-De biljartclub van Beaufort krijgt € 400, de helft van het aangevraagde bedrag, t.b.v. een nieuw biljartlaken.

-Verenigingsgebouw de Arne verlenen we een bijdrage van € 600 voor een nieuwe versterker.

-Voor een speeltoestel op het veldje aan de Dokstraat stellen we een bedrag van maximaal € 2.000 beschikbaar.

Op 11 mei 2022 wordt weer een gewone Bewonersavond georganiseerd in "de Arne". De onderwerpen hiervoor worden vastgesteld tijdens de komende bestuursvergadering van 7 april.