Bewonersavond 11 mei 2022

Gelukkig kon de bewonersavond weer in "de Arne" plaatsvinden! De Bewonersgroep had wel op wat meer belangstelling gehoopt, maar de aanwezigen leverden een constructief-kritische bijdrage.

Hieronder een bloemlezing van gestelde vragen; waar mogelijk voorzien van een antwoord, een aantal vragen zal door de gemeente later van een antwoord worden voorzien.

 • Dodenherdenking
  We kunnen terugzien op een waardig verlopen dodenherdenking, die nu weer op de gebruikelijke manier gehouden kon worden. Er was veel belangstelling, waarbij vermeld mag worden dat er ook behoorlijk wat kinderen bij waren.
  Helaas zijn er -ook door aanwezigen op de bewonersavond- wat kritische opmerkingen geplaatst:
 • Aanvulling oktober 2022: in november/december zal Orionis werkzaamheden rondom het monument uitvoeren. Dit betreft wegzagen en opruimen van de oude beplanting en het opnieuw inplanten.
 • Het onderhoud van de oude begraafplaats was onder de maat, dit is door de loco-burgemeester toegegeven. De paden zagen er slecht uit, de stenen van het monument waren vies en doordat er onvoldoende gesnoeid was, hadden de aanwezigen onvoldoende zicht op de plechtigheid.
 • Het onderhoud aan de paden is in de week na de plechtigheid uitgevoerd.
 • Er is geen stromend water beschikbaar; dit wordt als een gemis ervaren.
 • Verkeer
 • Zowel op het Schuttershof als op de van Cittersweg (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) wordt vaak (veel) te hard gereden.
  De aanwezige wijkagent heeft toegelicht dat er controles hebben plaatsgevonden waaruit blijkt dat dit inderdaad voorkomt. Er is onvoldoende capaciteit om dikwijls te controleren. Hij deed een beroep op de eigen inwoners om zich te houden aan de limieten en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.
 • Een bewoner van de Nieuwlandseweg heeft de uitkomsten van tellingen opgevraagd.
 • Een aanwezige vroeg aandacht voor de glazen afscheiding bij de cafetaria aan de Nieuwlandseweg: in het donker worden automobilisten verblind door de eigen koplampen; de vraag is of deze afscheiding aan de voorschriften voldoet.
 • Diversen
 • Graag meer bankjes langs de wandelroutes in het buitengebied.
  De suggestie is gedaan om een crowdfundingsactie op te zetten om dit te realiseren
 • Kan er iets gedaan worden aan de vele ratten aan de Singel?
 • Op het speelveld Oostgat/Deurloo/Wielingen liggen veel glasscherven, dit is erg gevaarlijk voor spelende kinderen.