Bewonersavond 14 april 2021

Chatvragen tijdens Bewonersavond van 14 april 2021

 • Kan er gecontroleerd worden op snelheid op de van Cittersweg in het buitengebied? Er wordt vaak ontzettend hard gereden.
  Antwoord wijkagent: we zullen hier aandacht aan besteden en mogelijkheid controle bezien.
 • Zwembad: stand crowdfundingsactie: bedraagt momenteel € 6.897,22, doel is € 10.000.
  Actie is te vinden op www.samenvoordebuurt.nl
  Er zijn veel waarderende reacties op de inzet van de stichting!
 • Moeten bewoners Kleverskerke zich zorgen maken over draaien start-/landingsbaan vliegveld?
  Antwoord gemeente: zeker niet, het is juist de bedoeling dat er minder over bewoond gebied gevlogen gaat worden. Meer info is te vinden op www.middelburg.nk/wvm
 • Komt het Waterpark weer aan de orde op de volgende bewonersavond?
  Antwoord voorzitter BGA: komt beslist prominent op de agenda; de BGA heeft voortdurend contact met gemeente over dit onderwerp met als inzet dat de infrastructuur verbeterd gaat worden voor het toenemende verkeer.
 • AED's: gemeente draagt ook bij aan onderhoudskosten AED's; informatie is te krijgen bij wijkmanager Klara Venema.
  Bewonersgroep stimuleert plaatsing nieuwe openbare AED's waar mogelijk met financiële bijdrage.
 • Afvalcontainers: de klacht is dat de plasticcontainers te vaak vol zijn.
  Antwoord gemeente: er wordt gewerkt aan een oplossing, want nu komt het inderdaad te vaak voor dat een container vol is. Vraag aan bewoners: gebruik niet te grote zakken zodat er geen zak klem komt te zitten waardoor de container "in storing" gaat.
  Eventuele storingen of volle containers graag direct bij gemeente melden!
 • Algemeen: er is waardering voor het houden van een digitale bewonersavond; zou in de toekomst ook in een behoefte voorzien.