Bewonersavond

De bewonersavond is het overleg tussen bewoners, gemeente, de wijkwethouder en diverse maatschappelijke instellingen. De bewonersavond heeft een voorlichtend en onderzoekend karakter. De bewonersavond wordt gehouden in dorpshuis De Arne aan de Rademacherstraat te Arnemuiden. 

Bewonersbudget

Jaarlijks stelt de gemeente Middelburg een bedrag als bewonersbudget ter beschikking. Een aanvraag voor het bewonersbudget dient te worden gedaan met het 'aanvraagformulier wijktafelbudget'. Dit formulier kunt u vinden op de site van de gemeente Middelburg en dient u in bij de BGA of wijkmanager. Samen beoordelen zij de ontvangen aanvragen aan de voorwaarden. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria zal daarna de aanvraag ter beslissing aan de bezoekers van de bewonersavond worden voorgelegd.

Enkele voorbeelden van projecten die de BGA heeft ondersteund:

Links: het vullen van de bloembakken in Kleverskerke, mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het bewonersbudget.

Rechts op de foto: het ingraven van de trampoline aan de Banjaard. Ook dit project is mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het bewonersbudget.

 Voor het aanvragen van het wijktafelbudget gelden de volgende richtlijnen:

 • Een bijdrage uit het wijktafelbudget wordt alleen verleend aan bewoners(groepen), bewonersorganisaties (waaronder de wijkteams), verenigingen en niet commerciële organisaties die actief zijn in de wijk of het dorp;
 • Het wijktafelbudget is dus niet bedoeld voor grotere structurele commerciële evenementen en organisaties met een substantieel eigen budget;
 • In principe is het wijktafelbudget niet bedoeld als structurele aanvulling voor begrotingen van verenigingen, stichtingen en dergelijke;
 • Als de aanvrager zonder de bijdrage over voldoende gelden beschikt om de kosten te dekken, wordt geen bijdrage verleend;
 • Een bijdrage uit het wijktafelbudget wordt alleen verleend als deze wordt aangewend voor algemeen (publiekelijk) nut en de activiteit een relatie heeft met het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
 • In de aanvraag wordt vermeld welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in de betrokken straat, buurt of wijk;
 • Er wordt geen bijdrage geleverd in de kosten voor consumpties (eten, drinken, snoep); reparaties, onderhoud en vervanging van bestaande apparatuur tenzij in uitzonderlijke gevallen. Te beoordelen door de wijkmanager in overleg met het wijkteam;
 • Als voor dezelfde activiteit ook een bijdrage is of wordt aangevraagd bij een andere wijktafel of één of meer andere instellingen of overheden, moet dat bij de aanvraag worden vermeld.
 • De aanvrager van het wijktafelbudget dient op de eerstvolgende wijktafel aanwezig te zijn, teneinde vragen van de deelnemers van de wijktafel te kunnen beantwoorden en desgevraagd toelichting te geven over de te organiseren activiteit;
 • Een bijdrage wordt alleen verleend aan een activiteit die plaatsvindt op een tijdstip ná de wijktafel die de aanvraag behandelt;
 • In de publiciteit over de activiteit moet de bijdrage uit het wijktafelbudget worden vermeld (bijvoorbeeld op de website van het wijkteam/dorpsvereniging/wijkblad of in een persbericht.
 • De gemeente, het wijkteam en de wijkvereniging kunnen de activiteit vermelden in hun publicaties.