Reactie BGA krantenartikel miljoenenproject 

Miljoenproject: nieuwe afrit A58

Buurtverbinders gezocht!

Flyer Informatie en behoefte uitvraag Aardbeving Turkije en Syrië 

Arnemuiden Singel tussen Doeleweg en het Hertenkamp (Gestremd van maandag 27 februari t/m vrijdag 16 juni)

Welke schilder kan deze schilderijen opknappen?

Nieuwsbrief Waterpark Veerse Meer november 2022.

Let op! De laatste tijd is er een sterk verhoogd aantal van inbraakmeldingen in en rondom Arnemuiden. De inbrekers hebben een voorkeur voor huizen waar in de avonduren geen of weinig verlichting zichtbaar is.

Wij kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen via de mail.

In het najaar van 2022 zal er geen Bewonersavond plaatsvinden.


November 2021. De BGA heeft de volgende suggesties richting alle politieke partijen in de gemeente Middelburg verzonden:

Onderwerpen die de Bewonersgroep Arnemuiden van belang vindt voor de politieke partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 • Verkeersveiligheid
  We maken ons zorgen over het steeds drukker en onveiliger worden van de doorgaande route in Arnemuiden.
 • Betreffende het Waterpark Veerse Meer:
 • Laat de belangen van alle ontwikkelingen rond het Veerse Meer niet boven de belangen van de inwoners van Arnemuiden gaan.
 • Houd in het oog dat er een redelijke verhouding hoort te zijn tussen het aantal te realiseren eenheden en het aantal inwoners van Arnemuiden, zodat de leefbaarheid op een verantwoord niveau is.
 • Zorg ervoor dat eerst de infrastructuur verbeterd wordt voordat het Waterpark wordt gerealiseerd; ook bouwverkeer in de aanloopfase heeft immers consequenties voor de leefbaarheid.
 • Fiets-/voetpaden buitengebied
  Er is dringend behoefte aan fiets-/voetpaden in het buitengebied; veel inwoners willen op een veilige manier een rondje kunnen fietsen of (hard)lopen. Die mogelijkheid is er nu niet.
  Hierbij denken wij zowel aan de westzijde (Keetdijk ontsluiten naar Doeleweg) als de oostzijde (van Cittersweg-Oranjepolderseweg).
 • Woningmarkt
  Gelet op de krapte op de woningmarkt vinden wij het wenselijk dat recreatiewoningen ook permanent bewoond mogen worden.
 • Duurzaamheid
  Recreatiewoningen aan dezelfde isolatie-eisen laten voldoen als permanente woningen.
 • Vliegveld Midden-Zeeland
  Onderzoek of het verplaatsen ervan op lange termijn voordeliger is dan verdraaien van de baan: minder geluidoverlast en luchtvervuiling en meer mogelijkheden voor bebouwing
 • Luchtkwaliteit
  Open vuur in de buitenlucht niet langer toestaan.
 • Voorzieningen openbare ruimte
  Er is in Arnemuiden dringend behoefte aan
 • Laadpalen voor elektrische auto's
 • Openbare toiletten
 • Uitbreiding 24 uurszorg in Arnemuiden
  Enkele jaren geleden is uit een onderzoek gebleken dat er meer behoefte is aan 24 uurszorg dan momenteel geboden wordt. De gemeente kan het overleg hierover ondersteunen en faciliteren.
 • Openbare orde en veiligheid
  Er is behoefte aan
 • Meer permanent cameratoezicht op risicoplaatsen
 • Inzet van jongerenwerker ter voorkoming van overlast en vandalisme
 • Samenwerking met ambtelijk apparaat
  Het is van belang dat signalen die wij afgeven richting het ambtelijk apparaat snel en adequaat worden behandeld.

Arnemuiden, oktober/november 2021.De bewonersavond die gepland staat voor woensdag 13 oktober 2021 gaat niet door. We hopen snel met een nieuwe datum te komen, waarschijnlijk in het vroege voorjaar van 2022.


De laatste tijd komen er bij de BGA vragen binnen over het melden van (geluid) overlast met betrekking tot vliegveld Midden Zeeland, zoals : " stuntvliegen", laag overvliegen en vliegen door bewolking. Voor de vragenstellers is het niet altijd eenvoudig om de juiste instantie daarvoor te benaderen en wij willen het bij deze graag verduidelijken: 

De RUD Zeeland 0118-41 23 23 gaat over de locatie en het aantal starts en landingen op (tijdelijke) luchthavens binnen de provincie Zeeland. 

Echter zodra een luchtvaartuig zich in het luchtruim bevindt gaat deze over naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en/of de luchtvaartpolitie.Voor wat betreft het melden van overlast/gevaarlijke situaties veroorzaakt door luchtvaartuigen welke zich in het luchtruim bevinden kunt contact opnemen met : De Inspectie Leefomgeving en Transport 088-48 90 000.

U kunt ook De luchtvaartpolitie informeren 088-6623600 voor het melden van overlast van overvliegende luchtvaartuigen.


Een kort verslag van de maandelijkse BGA-vergadering vindt u onder'BGA-vergaderingen'.Nieuwe infoborden met geschiedenis vissersplaats
ARNEMUIDEN -
"De borden zien er nu weer helemaal fris en fleurig uit", vertelt Klaas van de Ketterij van Origin Media, als hij naar de nieuw geplaatste borden staat te kijken. Op dinsdagochtend 18 mei zijn de oude informatieborden over Arnemuiden vervangen door nieuwe kleurrijke informatieborden die je welkom heten in Arnemuiden. De nieuwe borden trekken al veel bekijks. Aankomende fietsers stoppen even en bekijken de nieuwe borden.

Vlak bij het havenplein in Arnemuiden staan tien nieuwe panelen met informatie over het prachtige Arnemuiden. Van de geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog tot de kledendracht en van het Veerse Meer en de Klokken van Arnemuiden tot aan het Historisch Museum Arnemuiden. Je kan alle informatie daar lezen. "Het was ongeveer tien jaar geleden dat de vorige borden waren geplaatst, deze oude borden zijn helemaal verkleurd door weer en wind. De nieuwe borden zet Arnemuiden zo weer op de kaart", zegt Klaas.

De vernieuwde borden zijn tot stand gekomen door een donatie van Sander de Nooijer van de Nooijer Makelaars en Joost Joosse van Joosse Wonen, Bewonersgroep Arnemuiden en Origin Media. Origin Media heeft samen met Tekstmaatje en Drukkerij van Keulen de borden opnieuwgeschreven, ontworpen, gedrukt en geplaatst in Arnemuiden. Door deze samenwerking staan er weer nieuwe vrolijke borden.

Klaas: "De borden waren echt aan vervanging toe, maar nu stralen ze weer helemaal. Door de nieuwe vormgeving passen de borden weer helemaal bij deze tijd". Hopelijk kunnen de borden weer tien jaar mee en kunnen ze komende tijd veel informatie bieden aan veel toeristen in Arnemuiden.